چی شد که سر از شیدایی در اوردی ؟
(58.82%) 10
دنبال اهنگ بودم
(5.882%) 1
دنبال متن و شعر عاشقانه بودم
(0%) 0
دنبال رمان بودم
(5.882%) 1
دنبال عکس بودم
(0%) 0
پایه ثابت انجمن و سایت هستم!
(5.882%) 1
تبلیغات توی سایتای دیگه رو دیدم!
(23.52%) 4
مواردی غیر از گزینه های بالا

تعداد شرکت کنندگان : 17